Home Simkaart

Simkaart

simEen simkaart is afgeleid van het Engelse Subscriber Identity Module. Het is een kaart die gebruikt wordt voor mobiele telefoons. Deze kaart is te verwijderen uit de mobiele telefoon en geschikt voor meerdere mobiele telefoons. De simkaart heeft informatie opgeslagen op de chip om de smartphone te identificeren op het mobiele netwerk. De gebruiker is gekoppeld aan de simkaart en niet aan de mobiele telefoon. Hierdoor is de simkaart op verschillende mobiele telefoons te gebruiken. De simkaart heeft ook de mogelijkheden om SMS berichten en contacten op te slaan. In de mobiele telefoon kan het mogelijk zijn om meerdere nummers per contact op te slaan maar op de simkaart worden deze apart vermeld.

Simkaarten zijn beschikbaar in vier standaardformaten:

  • Standaard simkaart: 85.6mm × 53.98mm × 0.76 mm
  • Mini-simkaart: 25mm x 15mm x 0.76mm
  • Micro-simkaart: 15mm x 12mm x 0.76mm
  • Nano-simkaart: 12.3mm × 8.8mm × 0.67mm

De eerste simkaart had het standaard formaat ter grootte van een pinpas. Hierna volgde de mini-simkaart die een stuk kleiner is. Dit was nodig om de simkaart te gebruiken in de steeds kleiner wordende mobiele telefoons. Eén van de hoeken is afgekort zodat de simkaart er niet verkeerd ingestopt kan worden. De micro-simkaart volgde hierna en tegenwoordig wordt door veel smartphones de nano-simkaart gebruikt. Deze simkaart heeft het kleinste formaat.

PIN en PUK code

Er zijn twee codes die gebruikt worden om toegang te geven tot de simkaart. De eerste code is de PIN code. Deze moet iedere keer ingevoerd worden als de mobiele telefoon opgestart wordt. Als de PIN code drie keer verkeerd ingevoerd wordt dan is de PUK code nodig. Toegang tot de simkaart is dan alleen mogelijk door middel van de PUK code. De PUK code moet vervolgens ingevoerd worden om toegang te krijgen tot de simkaart. Er kunnen tien pogingen gedaan worden. Na tien verkeerde codes in te voeren wordt de simkaart geblokkeerd.